Prikazujemo vam zadnje stopnice, ki smo jih montirali v letu 2017.

https://www.facebook.com/MizarstvoCestnk/photos/pcb.1746000945452211/1746000828785556